Slik spiller man Uno

Uno er kanskje det mest kjente kortspillet vi har i Norge. Det er ganske så annerledes fra andre spill ettersom man bruker en helt spesiell “Uno-kortstokk”. Dette gjør at det er lettere å huske reglene ettersom det er satt noen symboler på kortene som minner en på hva de skal brukes til. La oss kikke nærmere på dette fantastiske spillet.

Start

Man starter Uno ved å dele ut sju kort til alle spillerne. Man kan være to spillere og oppover, hvis det ikke er nok kort til alle spillerne, så må man spille med flere Uno-kortstokker. Spillet handler om å bli kvitt kortene man har på hånda. Man legger ned kort en spiller av gangen, og starter med den som sitter til venstre for den som delte ut kortene. Når man spiller flere runder, går det på omgang hvem som deler ut og dermed også hvem som starter. Etter at kortene har blitt delt ut, legger man så et kort på bordet med “bildet” opp, slik at man kan se dets verdi. Les mere om Uno her.

Legging av kort

Når man skal legge et kort, så må man se på det kortet som allerede ligger på bordet. Man får kun lov til å legge et kort som har samme farge som det på bordet, eller man kan legge et kort med samme tall. Hvis man legger et kort med samme tall så skifter kortet farge og nestemann må så forholde seg til en ny farge. Hvis man ikke kan legge ned noen kort trekker man opptil tre kort fra bunken (en om gangen) som var til overs etter man delte ut til spillerne. Hvis den bunken som man trekker fra blir brukt opp, så må man ta den bunken som man har lagt ned kort i, legge det siste synlige kortet med “bildet” opp, for så stokke de resterende kortene og lage en ny bunke man trekker fra.

Hvis man ikke kan legge kort

Hvis du ikke kan legge ned noen kort, så melder man pass. Men man er ikke nødt til det, man kan f.eks sitte med spesialkort som man velger å spare. Det er her spillet sin strategi del kommer inn, og hvor spillet skiller seg fra f.eks vri åtter.

Kort med spesialtegn

De fleste kortene i en Uno-kortstokk har et tall og en farge på seg. Men man har også noen spesialkort. De ser slik ut:

  • Skift retning: hvis spillet gikk mot venstre går nå spillet mot høyre. Spilleren som spilte før deg spiller så etter deg òg.
  • To kort trekkes: den spilleren som skulle ha hatt turen sin etter din, blir hoppet over, og må i tillegg trekke to kort.
  • Spiller hoppes over: den spiller som sin tur det skulle være etter din blir så hoppet over.
  • Ny farge: spilleren som legger ut kortet kan velge hvilken farge man nå skal spille videre etter. Man har ikke lov til å bruke dette kortet som sitt siste kort.
  • Ny farge og fire straffe kort: spilleren som legger ut kortet kan velge hvilken farge man nå skal spille videre etter. Den spilleren som skulle ha sin tur etter deg må i tillegg trekke fire straffekort og stå over en tur. Man har ikke lov til å bruke dette kortet som sitt siste kort.
  • Ny farge og bytt kort: spilleren som legger ut kortet kan velge hvilken farge man nå skal spille videre etter. Den som har lagt ut kortet tar så og velger en motspilleren sine kort, tar dem alle sammen og gir sine egne til den nå kortløse spiller. Man har ikke lov til å bruke dette kortet som sitt siste kort.

Spillets gang og slutt

Når man har ét kort på hånda må man melde “uno”, hvis noe legger merke til at man ikke har gjort det, må man trekke to straffekort. Spillet sluttes ved at noen legger sitt siste kort. Så teller man poeng. De resterende spillernes kort har en verdi:

  • Normale kort får sitt tall som poeng
  • 20 poeng for spesialkortene “skift retning”, “to kort trekkes”, og “spiller hoppes over”
  • 50 poeng for spesialkortene som skifter spillets farge

Man kan så velge om spilleren som har vundet så får alle poeng fra disse kortene lagt sammen og at man så skal få så mange poeng som mulig, eller så får de individuelle spillerne minuspoeng, og at det så handler om å få færrest poeng.