Hva er en NFT?

Den moderne benyttelsen av internett med kryptoblokkjeder har åpnet for en rekke ulike bruksområder. Et av de mer fascinerende er NFT – Non Fungbile Tokens, eller «ikke mulig å bytte ut tokens» som er kryptografiske eiendeler på en blokkjede med unike identifikasjonskoder og metadata som skiller dem fra hverandre.

I motsetning til kryptovalutaer, kan de ikke handles eller byttes til tilsvarende som navnet tyder til. Dette skiller seg fra fungible tokens som kryptovalutaer, som er identiske med hverandre og derfor kan brukes som et medium for kommersielle transaksjoner.

Det er særlig kunst som NFT har blitt kjent for, der mange ser på NFTen som et ekthetsbevis, eller et skjøte eller bevis som bekrefter at du eier retten til å vise kunsten ovenfor på veggen eller i lommeboken (her tenkt en digital lommebok). Det kan gi deg eiendomsretten til kopien du kjøpte (til privat bruk), men ikke nødvendigvis over eierskapet til det originale kunstverket. Produksjonsrettigheter og opphavsrett beholdes automatisk av artisten med mindre annet er spesifisert i kontrakten. Uansett betyr som nevnt ikke-fungibel «uerstattelig» siden hvert token er unikt. Og «Unik» skaper knapphet som igjen øker markedsverdien for NFT-er.

Skal vi bli veldig tekniske så kan vi si:

En NFT er teknisk sett et ERC-721-token på Ethereum Blockchain. En annen betydning av ERC er et «samlerobjekt». Kunstverket, eller liknende, er preget inn i ERC-721-tokenet. Dette tokenet inneholder:

(1) historisk informasjon om eventuelle transaksjoner pluss artistinformasjon (inkludert artistens offentlige nøkkel) pluss antall likerklikk.

(2) et unikt identifiserbart nummer = token-ID-en

(3) et bilde av kunsten.

(4) en smart kontrakt – NFT er faktisk en smart kontrakt – du trenger ikke mennesker for å signere signaturer.

(5) en liste over ekstra tilleggsutstyr, for eksempel en bordmatte eller til og med en stikksag med kunsten trykt på den tilgjengelig via en lenke i beskrivelsen.

Den distinkte konstruksjonen til hver NFT har potensial for flere bruksområder. For eksempel er de et ideelt medium for digitalt å representere fysiske eiendeler som eiendom og kunst. Fordi de er basert på blokkjeder, kan NFT-er også brukes til å fjerne mellomledd og koble artister til publikum eller for identitetshåndtering. NFT-er kan fjerne mellomledd, forenkle transaksjoner og skape nye markeder.

Forstå NFT-er

I likhet med fysiske penger er kryptovalutaer ombyttelige, det vil si at de kan omsettes eller byttes mot hverandre. For eksempel er en Ether alltid lik verdi med en annen Ether, og dette følger kursen til Ethereum. Dette gjør kryptovalutaer egnet for bruk som et sikkert transaksjonsmedium i den digitale økonomien.

NFT-er skifter kryptoparadigmet ved å gjøre hvert token unikt og uerstattelig, og gjør det dermed umulig for en ikke-fungibel token å være lik en annen. De er digitale representasjoner av eiendeler og har blitt sammenlignet med digitale pass fordi hvert token inneholder en unik, ikke-overførbar identitet for å skille den fra andre tokens. De er også utvidbare, noe som betyr at du kan kombinere en NFT med en annen for å «avle» en tredje, unik NFT.

Den kanskje mest kjente brukssaken for NFT-er er kryptokittene. Lansert i november 2017, kryptokitties er digitale representasjoner av katter med unike identifikasjoner på Ethereums blokkjede. Hver pus er unik og har en pris i Ether. De reproduserer seg imellom og produserer nye avkom, som har forskjellige egenskaper og verdier sammenlignet med foreldrene. I løpet av noen få uker etter at de ble lansert, skaffet kryptokitty seg en fanbase som brukte 20 millioner dollar på Ether på å kjøpe, mate og pleie dem. Noen entusiaster brukte til og med oppover $100 000 på innsatsen. Dette viser hvordan en smartkontrakt kan fungere automatisk, og hvordan en NFT kan programmeres for å oppfylle vise paradigmer.

Selv om cryptokitties-brukssaken kan høres triviell ut, har de etterfølgende mer alvorlige forretningsmessige implikasjoner. For eksempel har NFT-er blitt brukt i private equity-transaksjoner så vel som eiendomsavtaler.

En av implikasjonene av å aktivere flere typer tokens i en kontrakt er muligheten til å gi deponering for forskjellige typer NFT-er, fra kunstverk til eiendom, til en enkelt finansiell transaksjon, eller da skape en «kitty».

Hvorfor NFT-er – hva er fordelene?

For kunstnere, som et eksempel, er NFT en helt ny markedsplass. Dette er en ny kanal for kunstnere til å vise, promotere og selge kunsten sin. Den bringer digital og ikke-digital kunst inn i den digitale verden. Ikke-digital kunst kan digitaliseres ved å fotografere, video-ing, animere, konvertere til 3D-gjengivelser, lage montasjer og mer. NFT-er gir næring til en boom innen digital kunst. Videre siden det er elektronisk og bygd på blokkjeder og smartkontrakter så gir NFT en inntektsøkning for artister, kunstnere og andre.

 NFT-er kan også ha innebygde royalties, rettigheter og annen funksjonalitet. Flere kunstnere kan få kompensasjon for sitt arbeid. I stedet for kontrakter der kunstnere ender opp med 10 % royalty – kan de nå tjene 90 % inntekter for sine kunstverk.

Legg til verdi til kunst, NFT-kjøpere kan gis unike privilegier og låse opp nye opplevelser. Rockebandet, Kings of Leon «droppet» tre NFT-er som lenket til noen kunstverk fra deres nyeste musikk sammen med noen «privilegier» som inkluderer 4 x første rad billetter til konsertene deres for resten av kjøperens liv.

Hvorfor er ikke-fungible tokens viktige?

Ikke-fungible tokens er en evolusjon over det relativt enkle konseptet med kryptovalutaer. Moderne finanssystemer består av sofistikerte handels- og lånesystemer for ulike aktivatyper, alt fra eiendom til utlån.

For å være sikker, ideen om digitale representasjoner av fysiske eiendeler er ikke ny og heller ikke bruken av unik identifikasjon. Men når disse konseptene kombineres med fordelene med en manipulasjonssikker blokkjede av smarte kontrakter, blir de en potent kraft for endring.

Den mest åpenbare fordelen med NFT-er er kanskje markedseffektivitet. Konverteringen av en fysisk eiendel til en digital effektiviserer prosesser og fjerner mellomledd. NFT-er som representerer digitale eller fysiske kunstverk på en blokkjede fjerner behovet for agenter og lar kunstnere koble direkte til publikum. De kan også forbedre forretningsprosesser. For eksempel vil en NFT for en vinflaske gjøre det lettere for ulike aktører i en forsyningskjede å samhandle med den og hjelpe med å spore opprinnelsen, produksjonen og salget gjennom hele prosessen.

Ikke-fungible tokens er også utmerket for identitetshåndtering. Tenk på tilfellet med fysiske pass som må fremvises ved hvert inn- og utgangspunkt. Ved å konvertere individuelle pass til NFT-er, hver med sine egne unike identifiserende egenskaper, er det mulig å strømlinjeforme inn- og utreiseprosessene for jurisdiksjoner. For å utvide denne brukssaken, kan NFT-er også brukes til identitetshåndtering i det digitale riket.

NFT-er kan også demokratisere investeringer ved å fraksjonere fysiske eiendeler som eiendom. Det er mye enklere å dele et digitalt eiendomsmiddel mellom flere eiere enn en fysisk. Denne tokeniserings-etikken trenger ikke være begrenset til eiendom; den kan utvides til andre eiendeler, for eksempel kunstverk. Et maleri trenger derfor ikke alltid ha en enkelt eier. Dens digitale ekvivalent kan ha flere eiere, hver ansvarlig for en brøkdel av maleriet. Slike ordninger kan øke dens verdi og inntekter.

Den mest spennende muligheten for NFT-er ligger i etableringen av nye markeder og investeringsformer. Vurder et stykke eiendom som er delt ut i flere divisjoner, som hver inneholder forskjellige egenskaper og eiendomstyper. En av avdelingene kan være ved siden av en strand, mens en annen er et underholdningskompleks og en annen er et boligområde. Avhengig av dets egenskaper, er hvert stykke land unikt, priset forskjellig og representert med en NFT. Eiendomshandel, en kompleks og byråkratisk affære, kan forenkles ved å inkludere relevante metadata i hver unike NFT.

NFT konkludert

Alt i alt. Det er lettere, og smartere, å se på NFT som mer enn en fase og noe artig på nett med kunst. NFTer er ofte litt vanskelige å forklare, da de er så mangesidige. Dette er jo og styrken deres. Det er snakk om et bevis på eierskap, eller et rent digitalt eierskap, som ligger på en blokkjede. Lik hvordan kryptovaluta er en ren digital valuta så er NFT et rent digitalt eierskap, og den innehar de samme gode potensialene som krypto.

Med fremvekst av NFT viser det seg stadig nye og spennende løsninger som åpner opp en helt ny verden for kunstnerisk anlagte, hvor det først ble virkelig nyhetsoverskrifter om NFT, samt mer tradisjonelle bransjer. For den som er interessert i å begynne med NFTer er det egne salgskanaler på nett, så det er bare å anskaffe seg Ether valuta og en e-lommebok for disse som også håndterer NFT. Det eneste du må få til selv er å forstå at varen du kjøper eksisterer på nett, og du kjøper således vel så mye essensen.